મિલેનિયલ/જનરેશન X નેક્સસના સભ્ય તરીકે સમાચાર આઇટમ વિશેની મારી સૌથી જૂની યાદોમાંની એક દુ:ખદ ચેલેન્જર સ્પેસ શટલ અકસ્માત છે. તે…

જ્યારે હું દ્રશ્ય-અવકાશી ક્ષમતાઓ પર વિચાર કરું છું, ત્યારે મને એક ઉચ્ચ શાળા અભિરુચિ પરીક્ષા યાદ આવે છે જ્યાં મારે…

ભલે તમે અનુભવી વાચક હોવ અથવા પુખ્ત વયે આનંદ માટે વાંચવાનું શરૂ કર્યું હોય, તમે જાણો છો કે વાંચન નોંધપાત્ર…

Best Learning – કૉલેજમાં મારી પહેલી આખી રાત મનમાં આવે છે. મારી વર્ગની નોંધો વાંચતી વખતે અને ફરીથી વાંચતી વખતે…

Best Effective Learning Success – વ્યવહારિક રીતે કહીએ તો, વ્યક્તિગત અથવા વ્યાવસાયિક પ્રગતિના કોઈપણ સ્વરૂપનું રહસ્ય એ સાચા પ્રશ્નો પૂછવાનું…

Self-Regulated Learning – કહેવત “માણસને માછલી આપો, અને તે એક દિવસ માટે ખવડાવે છે” ચોક્કસપણે તમને પરિચિત છે. વ્યક્તિ જે…

Best Points – માહિતી હોવી એક વસ્તુ છે, પરંતુ ખરેખર તેનો ઉપયોગ બીજી બાબત છે. કપડાંમાં ઢંકાયેલો ક્રોસ-ટ્રેનર અથવા પલંગની…

Learn Effective Skills – એક વ્યક્તિ તરીકે તમારી જાતને સશક્ત બનાવવાની અને તમે જે ક્ષેત્રોમાં ઉત્કૃષ્ટ બનવામાં રસ ધરાવો છો…